Årsmøtet 25 mai 2021

publisert: 28. mai 2021 | av: Juriks

Tirsdag 25 mai ble det avholdt årsmøte i DTK. Denne gangen måtte gjennomføringen skje digitalt, grunnet gjeldende smitteverntiltak.

Årsberetning, årsregnskap og budsjett ble presentert og vedtatt.

Det ble også valgt inn ett nytt styremedlem – Lillann Weggersen – da Fred Ouren ønsket å tre ut av styret iår. Vi ønsker Lillan velkommen til styret vårt og gleder oss til å samarbeide med deg! Vi retter også en stor takk til Fred for hans flotte innsats i styret!

Valgkomiteen (Tor-Egil Kleiv og Karianne Braathen), samt Kontrollkomiteen (Jeff Bruusgaard, Joachim Hansen og Sverre Nedberg) tok også gjenvalg. Tusen takk til dere alle for at dere vil fortsette!

Så snart årsmøteprotokollen er signert, vil denne også bli lagt ut her på nettsiden vår.

Våre samarbeidspartnere

For bedrifter
Til toppen