Styrets årsberetning for 2019 Drammen Tennisklubb

Ved utgangen av 2019 var det 69 barn/juniorer og 17 voksne/seniorer som til sammen utgjorde i snitt 16 banetimer pr.uke på DTK sin tennisskole. Trenden i tenniskolen har vist en liten økning og Team ZD (trenerteamet) har som målsetting å ytterligere øke antall deltakere og aktivitetsnivå i 2020.

Drammen Tennisklubb (DTK) er en ideell organisasjon som har til formål å fremme interessen for og utvikle dyktighet og bredde i tennis. Klubben er lokalisert i Ingeniør Rybergsgate 113, 3027 Drammen. Klubben eier og drifter selv Tennishallen, og styret anser dette som et godt grunnlag for å sikre en fortsatt positiv utvikling av tennissporten i Drammensregionen.

Klubben hadde i 2019 ansatte til sammen ca. 1 årsverk. Klubben har et godt arbeidsmiljø. I inneværende periode har klubbens styre bestått av 6 menn og 2 kvinner. Styret jobber med å øke kvinne-andelen i styret for å komme mer i tråd med klubbens og NIF sine retningslinjer. Siden generalforsamlingen 21 mars 2019 har styret hatt følgende sammensetning: Bjørg Juriks (styreleder), Trond Åsheim, Frode Auvi-Lyngar (nestledere), Christian Getz, Andrea Raaholt og Fred Ouren. Robert Lian og Roger Hansen har deltatt på styremøtene som vararepresentanter.

Last ned hele årsberetningen her

Våre samarbeidspartnere

For bedrifter
Til toppen