Seniorer-Voksen kurs: 18 år og eldre

Voksen kurs for både nybegynnere og viderekommen. Tilpasset trening utifra ferdighet og nivå.

Vi startet 03. januar 2022 og holder på til 17.06.2022

Prisliste 03.01.-17.06.2022 – Prisliste 22.08.- 16.12.2022

(Vinter/Vår semester)– (Høst/Vinter semester)

  • 1 time pr uke  kr 4140,-/ 1 time pr uke kr 3060,-
  • 2 timer pr uke  kr 7820,-/ 2 timer pr uke kr 5780,-
  • 3 timer pr uke  kr 11 040,-/ 3 timer pr uke kr 8160,-
  • 4 timer pr uke  kr 14 260,-/ 4 timer pr uke kr 10 540,-
  • NB! Noter at Vinter/Vår semester går helt frem til sommerferien (17.juni 22)!! Vinter/vår semesteret er 2 måneder lengre enn høstsemesteret. Det går fint å dele opp regningen i to deler da kurset er relativt langt.

Påmelding:

Kontakt DTK Trener Team (Zlatko og Henrik) på e-post post@dtk.no
Mobil: 916 82 902 eller 940 56 313

Alle som deltar på tenniskurs i Drammen tennisklubb må være medlem.

Treningsfaktura sendes ut etter andre treningsuke. Påmeldingen er bindende frem til 17. juni 2022 (ut semester).

Mvh DTK Trener Team!

Våre samarbeidspartnere

For bedrifter
Til toppen