Seniorer-Voksen kurs: 18 år og eldre

Voksen kurs for både nybegynnere og viderekommen. Tilpasset trening utifra ferdighet og nivå.

Vi startet 03. januar 2022 og holder på til 17.06.2022

Prisliste 03.01.-17.06.2022 – Prisliste 22.08.- 16.12.2022

(Vinter/Vår semester)– (Høst/Vinter semester)

  • 1 time pr uke  kr 4140,-/ 1 time pr uke kr 3060,-
  • 2 timer pr uke  kr 7820,-/ 2 timer pr uke kr 5780,-
  • 3 timer pr uke  kr 11 040,-/ 3 timer pr uke kr 8160,-
  • 4 timer pr uke  kr 14 260,-/ 4 timer pr uke kr 10 540,-
  • NB! Noter at Vinter/Vår semester går helt frem til sommerferien (17.juni 22)!! Vinter/vår semesteret er 2 måneder lengre enn høstsemesteret. Det går fint å dele opp regningen i to deler da kurset er relativt langt.

Påmelding:

Påmelding på tennisskole er bindende ut semester.

Det er ikke organisert trening/tennisskole i ferie uker.

Det er ingen tenniskurs på helligdageer/røde dager.

Alle som ønsker å delta på tennisskolen må også være klubbmedlemmer.

Kontakt DTK Trener Team (Zlatko og Henrik) på e-post post@dtk.no
Mobil: 916 82 902 eller 940 56 313

Semester avgift (2 ganger i året) og klubbmedlemskap fornyes automatisk og må skriftlig avmelde deres medlemskap og deltagelse på tennisskolen senest 14 dager før nytt år/semester.

Mvh DTK Trener Team!

Våre samarbeidspartnere

For bedrifter
Til toppen