Endrede lokale smitteverntiltak fra 10 november 2020

publisert: 9. november 2020 | av: Juriks

Regjeringen og Drammen kommune har innført strengere smittevernregler. De nye reglene gjelder fra og med tirsdag 10 november til og med mandag 30 november. Tennishallen vil følgelig være stengt for all aktivitet og trening for alle medlemmer over 20 år noen uker fremover.

Unntatt fra denne bestemmelsen er barn og unge under 20 år. Tennisskolen vil derfor fortsette med organisert trening for denne gruppen under ledelse av trenerne våre i Team ZD – Zlatko Dogaz og Daniel Tomter. De vil sende ut mer informasjon til foreldre og foresatte, når oppdatert smitteveileder fra kommunen og Drammen Idrettsråd foreligger.

I perioden 9 – 30 november vil det ikke være mulig å booke baner, og de som har faste timer i hallen vil heller ikke kunne benytte seg av disse til trening/spilling. For de dette gjelder, vil vi forlenge perioden med faste timer.

Vi ber om forståelse fra alle våre medlemmer for at de nye retningslinjene må etterfølges for å få kontroll over smittesituasjonen, slik at vi forhåpentligvis kan starte opp igjen med spill og aktiviteter snart og unngå full nedstenging igjen.

Ta vare på deg selv og dine nærmeste – bli med på dugnaden og vis omsorg for hverandre!

Les mer om Tennisforbundets nasjonale retningslinjer for klubber:
https://www.tennis.no/files/filer/2020-filer/17.-retningslinjer-for-klubber-pr-6.-november.pdf

NTFs nasjonale retningslinjer for gjennomføring av nasjonale turneringer:
https://www.tennis.no/files/filer/2020-filer/18.-retningslinjer-for-arrangement-pr-6.november-2020.pdf

Se også lenke til NIF:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/artikler/regjeringen-ber-kommuner-med-hoyt-smittepress-vurdere-nye-innstramminger-for-idretten/

Våre samarbeidspartnere

For bedrifter
Til toppen