Julehilsen 2022

publisert: 16. desember 2022 | av: Juriks

2022 må sies å ha vært et flott tennisår! 

Vår egen klubb kunne feire 120 års jubileum, og en vellykket Grand Prix-turnering i februar var den første av mange jubileumsmarkeringer gjennom hele året.

Vi har også gjennomført en medlemsundersøkelse, og vi takker alle dere som svarte på denne.

Den viste at de fleste medlemmene var godt fornøyd med anlegg og tilgang på baner og spilletid, samt med trenerne våre. Men, på kommunikasjonssiden har vi et klart forbedringspotensiale som styret lover å jobbe iherdig med i 2023. Innføringen av Spond-appen som kommunikasjonskanal er et verktøy som vi håper kan bidra til en lettere og tettere kommunikasjon fremover.

Tennisskolen har blitt med i NTF Tenniskids, og noen av oppleggene er allerede introdusert for barna. Flere av verktøyene i Tenniskids vil bli tatt i bruk neste år.

Vi ser også litt av «Casper-effekten» etter Ruuds flotte tennisbragder i 2022 som lover godt for rekruttering blant barn og unge fremover.

DTK har en stund vurdert et nytt bookingsystem, og har besluttet å gå over til Matchi i januar 2023.

Selv med mange lyspunkter i 2022, ser vi flere utfordringer for klubben i 2023. Det gjøres fortløpende vurderinger ift. våre økonomiske forpliktelser med bla. hensyn til hallen vår hvor generelt økte driftskostnader, rentehevinger og høye strømpriser spiller inn.

Styret vil jobbe aktivt videre for å sikre at DTK fortsatt kan tilby gode og varierte aktiviteter for alle medlemmer, og kanskje introdusere nye aktivitetstilbud også til neste år.

Vi håper derfor at dere fortsetter å støtte DTK, og at de av dere som har lyst til å gjøre en innsats, enten i styret eller komiteer, melder seg til tjeneste i 2023!
Sammen kan vi få til at DTK fortsetter å være et godt sted for alle – med masse tennisglede for liten og stor! Tennis er gøy – og for hele livet!

En riktig god og fredfull jul ønskes dere alle – og alt godt for 2023!

Beste hilsener,

Styret

Bjørg, Christian, Erling, Frode, Lillann, Mirza og Tor

Våre samarbeidspartnere

For bedrifter
Til toppen