Innkalling til årsmøte i DTK

publisert: 25. februar 2023 | av: Juriks

Tirsdag 28 mars 2023, kl 1900

Årsmøtet avholdes i Tennishallen, Ing. Rybergsgate 113, 3027 Drammen

Dagsorden

Sak 1. Valg av møteleder og 2 representanter til å underskrive protokollen.

Sak 2. Godkjenning av innkallingen.

Sak 3. Styrets årsberetning for 2022, herunder sportslig beretning

Sak 4. Rapport fra Kontrollkomiteen

Sak 5. Regnskap for 2022, herunder revisors beretning, samt budsjett for 2023.

Sak 6. Innkomne forslag pr mars 2023;

Eventuelle andre forslag må være kommet styret i hende innen 14 mars 2023.

Sak 7. Valg av styre og vara.

Sak 8. Valg av revisor og valgkomité.

Fullstendig saksliste med dokumenter sendes ut senest 3 dager før årsmøte. Dokumentene legges også ut for gjennomsyn i resepsjonen i Tennishallen, så snart de foreligger.

Våre samarbeidspartnere

For bedrifter
Til toppen