Innkalling til årsmøte Drammen Tennisklubb – tirsdag 25 mai 2021, kl 1900

publisert: 3. mai 2021 | av: Juriks

Årsmøtet avholdes i Tennishallen, Ing. Rybergsgate 113, 3027 Drammen (Alternativt digitalt på Teams, dersom vi ikke kan møtes grunnet smitteverntiltak)

Dagsorden

Sak 1. Valg av møteleder og 2 representanter til å underskrive protokollen.

Sak 2. Godkjenning av innkallingen.

Sak 3. Styrets årsberetning for 2020, herunder sportslig beretning

Sak 4. Rapport fra Kontrollkomiteen

Sak 5. Regnskap for 2020, herunder revisors beretning, samt budsjett for 2021.

Sak 6. Innkomne forslag pr april 2021;

Eventuelle andre forslag må være kommet styret i hende innen 16 mai 2021.

Sak 7. Valg av styre og vara.

Sak 8. Valg av revisor og valgkomité.

Dokumenter

Årsberetning 2020
Årsregnskap 2020
Budsjett 2021
Revisjon 2020
Kontrollkomite rapport 2021
Saksliste årsmøte 2021
Årsregnskap og noter 2020
Uttalelse til DTK 2020

Fullstendig saksliste med dokumenter og link til Teams, sendes ut senest 3 dager før årsmøte.

Våre samarbeidspartnere

For bedrifter
Til toppen