Påminnelse – DTK Årsmøte 30 mars, 2022

publisert: 28. februar 2022 | av: Juriks

Her kommer innkallingen til årsmøtet vårt onsdag 30 mars, 2022 kl 1900

Årsmøtet avholdes i Tennishallen, Ing. Rybergsgate 113, 3027 Drammen

Dagsorden

Sak 1

Valg av møteleder og 2 representanter til å underskrive protokollen.

Sak 2

Godkjenning av innkallingen.

Sak 3

Styrets årsberetning for 2021, herunder sportslig beretning

Sak 4

Rapport fra Kontrollkomiteen

Sak 5

Regnskap for 2021, herunder revisors beretning, samt budsjett for 2022.

Sak 6

Innkomne forslag pr mars 2022;

Eventuelle andre forslag må være kommet styret i hende innen 15 mars 2022. Ingen forslag innkommet pr. 27 mars 2022.

Sak 7

Valg av styre og vara.

Sak 8

Valg av revisor og valgkomité.

Fullstendig saksliste med dokumenter sendes ut senest 3 dager før årsmøte.

Styrets årsberetning

Årsregnskap 2021

Kontrollkomiteens rapport 2021

Våre samarbeidspartnere

For bedrifter
Til toppen