Prisliste 2018- 2019

Baneleie pr 1 september 2019 (og første halvår 2020)

 Det er mulig å booke baner i Tennishallen mellom kl  07-22 00 hver dag.

 

Priser Strøtimer - pr januar 2019

Mandag - torsdag + søndag  kl 0700 - 1600 kr 150 pr time for medlemmer og kr 250,- for ikke-medlemmer

Mandag - torsag +  søndag  kl 1600 - 2200 kr 250 pr time for medlemmer og kr 350,- for ikke-medlemmer

Fredag og lørdag - uansett tid - kr 150,- pr time. 

Søndag frem til kl 1600 - kr 150,- pr time

 

I utesesongen kan medlemmene benytte utebanene gratis.

For Ikke-medlemmer er prisen kr 200,- pr time.Bane
Medlem Ikke medlem
1+2 Faste timer i hallen 1.9. til 12.4 (kl 07-1400 + helg) kr 7.000,- kr 11.500,-
1+2 Faste timer i hallen 3.9. til 12.4 (kl 14-2300) kr 8.000,- kr 12.750,-
3+4 Faste timer i hallen 3.9 til 31.5 (kl 07-1400 + helg)  kr 7.130,- kr 11.750,-
3+4 Faste timer i hallen 3.9. til 31.5.  (kl 14-2300) kr 9.500,- kr 13.750,-

Bestilling av faste timer skjer på e-post til Drammen Tennissklubb; post@dtk.no

Medlemskoningent for 2019 (følger kalenderåret):

Senior Kr 2.000,-
Studenter m/studiekort Kr 1.000,-
Pensjonister (fra det året du fyller 67 år) Kr 1.000,-
Junior til og med 18 år Kr 500,-
Familie (ektefeller/samboere og barn tom 18 år) Kr 3.000,-
Støtte (gir ikke spillerett, men møterett på årsmøtet) Kr 1.000,-

Kontingent for medlemmer av samarbeidende naboklubber (og bosatt utenfor Drammen kommune): Kr. 400,-.

 Innmelding etter 1. august gir halv kontingent ut året. Lyst til å bli medlem? Klikk her og bruk skjemaet du finner nederst på siden