Støtt DTK med GrasrotandelenKnytter du din Grasrotandel til DTK, så får klubben 5% av det du bruker på spill hos Norsk Tipping. Det koster deg ingenting, og det er veldig enkelt.
Bare ta opp mobilen og send en SMS hvor du skriver GRASROTANDELEN 992694920 og sender den til 2020 - så er det gjort. SMSen er til og med gratis.

Kontakt oss


Vis større kart
 


Drammen Tennisklubb 
Adresse: Ing. Rybergsgate 113, 3027 Drammen
Telefon: (+47) 91189566
E-post: post@dtk.no 
Forside

Tennishallen er på nytt lagt ut for salg

Tennishallen ble lagt ut på tvangssalg i februar, men er nå lagt ut på nytt, da kommunen anket tilbudet som var kommet inn og akseptert av Skatteetaten før sommeren. Det jobbes derfor fortsatt aktivt for en god løsning, slik at det også i årene fremover kan slås flotte forehands og serve-ess i Drammen Tennisklubb.  

Tirsdag 03. november 2015
 

 Litt historikk om hvorfor Tennishallen legges ut på salg igjen:

Som det er informert om flere ganger de siste årene, har Stiftelsen Tennishallen Drammen slitt med et merverdiavgiftskrav etter byggingen av anlegget. Det har vært klaget og anket i alle instanser, noe som har resultert i at Skatteetaten igjen har valgt å legge eiendommen ut på tvangssalg.

I denne forbindelse skal man merke seg følgende:

Reguleringsbestemmelsene for eiendommen tilsier at det må drives idrettsaktivitet på anlegget. Videre sier festeavtalen med grunneier (Drammen kommune) at det skal drives tennisaktivitet på eiendommen. Et brudd på dette utløser innløsningsrett for kommunen. Endelig har DTK en tinglyst, langsiktig leieavtale, som vil stå seg uansett hvem som skulle kjøpe eiendommen.

På denne bakgrunn er det grunn til å slå fast at DTK kommer til å drive sin virksomhet i anlegget på Berskaug i overskuelig fremtid. Vi er derfor takknemlige for medlemmenes fortsatte oppslutning om klubben vår, og at alle bruker tilbudene vi sammen skaper.

DTK har fremdeles ambisjon om en løsning som viderefører anlegget i klubbens kontroll. Det arbeides derfor i med ulike alternativer og partnere, og vi håper at denne saken snart vil være løst og kan kan fremmes for beslutning i klubben.

Vi vil holde våre medlemmer orientert med nyheter og oppdateringer på hjemmesiden.

Takk for at du støtter DTK!

Styret
 
 
Del på Facebook
Skriv ut


Webdesign og webteknikk av Beatlock